ARQUIVO MUNICIPAL DE BETANZOS (Fondo Alvajar)

Delegación do
Consello de Galiza

Casa de
Galicia en París

Goberno Republicano
Español no Exilio

Agrupación
"A la Tercera República
"

"Fondo de Ayuda a los Republicanos Españoles" FARE

Acción Republicana
D
emocrática
Española ARDE

Movemento Europeo

"Unión Federalista de las Comunidades Étnicas
Europeas" UFCE

César e Xavier Alvajar

Hemeroteca

Galería

Investigación

Delegación do "Consello de Galiza" en París
PRENSA GALEGA
algún documento pode estar sometido a copyright

1955- Boletín de la Real Academia Gallega (1955).

1959- Loita: Movimento Galego de Liberdade Nacional (1959)

1960- Ecos dos Celtas: Órgano de información portavoz de la Casa de Galicia-París (década de 1960)

1960a / 1960b

1960- Céltica: Caderno de Estudos Galaico-Portugueses [1960]

1960-1 / 1960-2 / 1960-3

1963- Consello de Galiza: Boletín Oficial Informativo (1963-1967)

1963 06 / 1963 08 / 1965 02 / 1966 01 / 1966 08 / 1967 05

1963- Grial (1963-1964)

1964- Galicia en Francia: Órgano de la Casa de Galicia de París (1964)

1964- Nos: Órgano Oficial de la Asociación Uruguaya de Hijos de Gallegos (1964-1965)

1965- Adiante: Órgano do Partido Socialista Galego (1965-1966)

1965 10 / 1966 05

1965- Guieiro: Orgao do Patronato da Cultura Galega (1965-1966)

1965 04 / 1966 01

1965- Terra e tempo: Unión do Pobo Galego (suplemento) (1965)

1975- Testos políticos: Partido Socialista Galego (1975)